Promotion

เรสท์ สายไหม บ้านใหญ่ 4 นอน แต่งครบทั้งหลัง* ราคาพิเศษเริ่ม 5.9 ลบ.*

รายละเอียดโปรโมชั่น 

  1. ราคาเริ่ม 5.9 ลบ.*  ราคาและโปรฯ รับได้ที่โครงการฯ เท่านั้น
  2. ส่วนลดสูงสุด  700,000 บ. และฟรีของแถมสูงสุด 14 รายการ เฉพาะแปลงที่ร่วมรายการเท่านั้น
  3. โปรโมชั่นนี้ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน 1 ก.ค.  – 30 ก.ย. 65
  4. โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด
  6. ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง ใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้น รายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขาย หรือโทร. 02 199 6100

เงื่อนไข Unlock LTV กู้เต็ม100%

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารและคุณสมบัติของผู้กู้

SHARE THIS ARTICLE

Contact our specialist