ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
26 August 2020

จำนวน
1 อัตรา

ระดับเงินเดือน
ตามตกลง

หมวดงาน
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด

เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน
ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง

จังหวัดที่ปฏิบัติงาน
กรุงเทพมหานคร

ลักษณะการทำงาน

1. วางแผนกลยุทธ์การตลาดทั้งระยะสั้นและระยะยาว (Online / Offline)
- กำหนดยอดขายประจำปี ไตรมาส และรายเดือนของแต่ละโครงการ
- วางแผนโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการขาย
- กำหนดราคาขายร่วมกับผู้บริหาร
- วางกรอบงบประมาณที่จะใช้ในแต่ละปี
2. กำกับดูแลกิจกรรมทางการตลาดให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย (Online / Offline)
3. จัดหาและกำกับดูแลป้ายโฆษณาโครงการในพื้นที่
4. สำรวจและวิเคราะห์คู่แข่งเป็นระยะๆ เพื่อปรับทิศทางกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด
5. จัดทำรายงานวิเคราะห์สภาวะการตลาด ประเมินผลกิจกรรมทางการตลาดที่เกิดขึ้นจริง รายเดือน รายไตรมาส และรายปี
6. ทำงานร่วมกับฝ่ายบุคคล เพื่อสรรหาบุคคลากรที่เหมาะสมทำงานในหน่วยงาน
7. ทำงานร่วมกับฝ่ายพัฒนาสินค้าและฝ่ายก่อสร้าง เพื่อพัฒนาสินค้าให้เหมาะสมแก่ตลาด รวมถึงการวางคอนเซปต์โครงการใหม่ๆ ให้โดดเด่นจากคู่แข่ง
8. ทำงานร่วมกับฝ่ายขาย เพื่อควบคุมยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมโครงการ และพัฒนาประสบการณ์การซื้อขายที่เหมาะสมกับภาพลักษณ์และกลยุทธ์ของบริษัท
9. ทำงานร่วมกับฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อพัฒนาบริการหลังการขายที่ประทับใจแก่ลูกค้า
10. ทำงานร่วมกับฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร เพื่อผลักดัน Brand ของบริษัทให้เป็นที่รู้จัก
11. ทำงานร่วมกับ Consultant (หากจำเป็น) เพื่อผลักดันงานต่าง ๆ ข้างต้นให้สำเร็จลุล่วงตามแผน
12. ทำงานร่วมกับฝ่ายบริการลูกค้าและฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร เพื่อจัดกิจกรรมประจำปีต่างๆ รวมไปถึงกิจกรรม CSR ต่างๆของแต่ละโครงการ
13. ริเริ่มกิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสมสำหรับการตลาดและองค์กร
14. ช่วยสนับสนุน และแก้ปัญหาให้พนักงานในฝ่ายเมื่อมีข้อติดขัดในการปฏิบัติงาน
15. ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ รวมทั้งจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย/หญิง
2. อายุ 35 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี(สาขาการตลาด)
4. ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
5. มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี อดทน มีไหวพริบดี

สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม

1.การรักษาพยาบาลทั่วไป (ประกันสังคม,ประกันสุขภาพกลุ่ม, ตรวจสุขภาพ, ค่ารักษาพยาบาล)
2.เงินรางวัลประจำปี(โบนัส)
3.ทุนการศึกษา
4.เครื่องแบบพนักงาน
5.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
6.เงินช่วยเหลือครอบครัว กรณีพนักงานถึงแก่กรรม
7.เงินกู้ยืมฉุกเฉิน
8.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ร่วมงานกับรสิกา
กรอกข้อมูลเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB (.PDF เท่านั้น)

Rasikaproperty

Contact our specialist