ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
4 October 2023

จำนวน
1 อัตรา

ระดับเงินเดือน
ตามตกลง

หมวดงาน
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด

เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน
ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง

จังหวัดที่ปฏิบัติงาน
กรุงเทพมหานคร

ลักษณะการทำงาน

1. วางแผนกลยุทธ์การตลาดทั้งระยะสั้นและระยะยาว (Online / Offline)
- กำหนดยอดขายประจำปี ไตรมาส และรายเดือนของแต่ละโครงการ
- วางแผนโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการขาย
- กำหนดราคาขายร่วมกับผู้บริหาร
- วางกรอบงบประมาณที่จะใช้ในแต่ละปี
2. กำกับดูแลกิจกรรมทางการตลาดให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย (Online / Offline)
3. จัดหาและกำกับดูแลป้ายโฆษณาโครงการในพื้นที่
4. สำรวจและวิเคราะห์คู่แข่งเป็นระยะๆ เพื่อปรับทิศทางกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด
5. จัดทำรายงานวิเคราะห์สภาวะการตลาด ประเมินผลกิจกรรมทางการตลาดที่เกิดขึ้นจริง รายเดือน รายไตรมาส และรายปี
6. ทำงานร่วมกับฝ่ายบุคคล เพื่อสรรหาบุคคลากรที่เหมาะสมทำงานในหน่วยงาน
7. ทำงานร่วมกับฝ่ายพัฒนาสินค้าและฝ่ายก่อสร้าง เพื่อพัฒนาสินค้าให้เหมาะสมแก่ตลาด รวมถึงการวางคอนเซปต์โครงการใหม่ๆ ให้โดดเด่นจากคู่แข่ง
8. ทำงานร่วมกับฝ่ายขาย เพื่อควบคุมยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมโครงการ และพัฒนาประสบการณ์การซื้อขายที่เหมาะสมกับภาพลักษณ์และกลยุทธ์ของบริษัท
9. ทำงานร่วมกับฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อพัฒนาบริการหลังการขายที่ประทับใจแก่ลูกค้า
10. ทำงานร่วมกับฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร เพื่อผลักดัน Brand ของบริษัทให้เป็นที่รู้จัก
11. ทำงานร่วมกับ Consultant (หากจำเป็น) เพื่อผลักดันงานต่าง ๆ ข้างต้นให้สำเร็จลุล่วงตามแผน
12. ทำงานร่วมกับฝ่ายบริการลูกค้าและฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร เพื่อจัดกิจกรรมประจำปีต่างๆ รวมไปถึงกิจกรรม CSR ต่างๆของแต่ละโครงการ
13. ริเริ่มกิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสมสำหรับการตลาดและองค์กร
14. ช่วยสนับสนุน และแก้ปัญหาให้พนักงานในฝ่ายเมื่อมีข้อติดขัดในการปฏิบัติงาน
15. ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ รวมทั้งจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย/หญิง
2. อายุ 35 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี(สาขาการตลาด)
4. ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
5. มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี อดทน มีไหวพริบดี

สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม

1.การรักษาพยาบาลทั่วไป (ประกันสังคม,ประกันสุขภาพกลุ่ม, ตรวจสุขภาพ, ค่ารักษาพยาบาล)
2.เงินรางวัลประจำปี(โบนัส)
3.ทุนการศึกษา
4.เครื่องแบบพนักงาน
5.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
6.เงินช่วยเหลือครอบครัว กรณีพนักงานถึงแก่กรรม
7.เงินกู้ยืมฉุกเฉิน
8.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ร่วมงานกับรสิกา
กรอกข้อมูลเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา

    ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB (.PDF เท่านั้น)

    ยินยอมให้บริษัทฯ รวบรวม ใช้ ตรวจสอบ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย กฎหมาย หรือ สามารถดูรายละเอียด นโยบายความเป็นส่วนตัวที่นี่
    Contact our specialist