เจ้าหน้าที่ประสานงานก่อสร้างและเขียนแบบ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
28 January 2022

จำนวน
1 อัตรา

ระดับเงินเดือน
ตามตกลง

หมวดงาน
งานเขียนแบบ/งานDrawing

เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน
ห้วยขวาง

จังหวัดที่ปฏิบัติงาน
กรุงเทพมหานคร

ลักษณะการทำงาน

1. ตรวจสอบและแก้ไขแบบก่อสร้าง แบบโครงสร้างผนังสำเร็จ และแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการ
2. ออกแบบและเขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ตรวจสอบและเก็บข้อมูลที่ไซต์งานก่อสร้าง ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
4. จัดเตรียมเอกสารและติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
5. สืบค้นข้อมูลวัสดุและสินค้าที่ต้องใช้ในแบบก่อสร้าง
6. มีส่วนร่วมในการทำวิจัย รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปวช. - ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
3. ประสบการณ์ 1-2 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
4. สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD, SketchUp, Photoshop และ Ms Officer ได้เป็นอย่างดี
5. มีใขับขี่ สามารถขับขี่รถยนต์เพื่อปฏิบัติงานตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายได้
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
7. มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย
8. มีความสามารถในการบริหารเวลา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
9. มีความกระตือรือร้น สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม

1. การรักษาพยาบาลทั่วไป (ประกันสังคม,ประกันสุขภาพกลุ่ม, ตรวจสุขภาพ, ค่ารักษาพยาบาล)
2. เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)
3. ทุนการศึกษา
4. เครื่องแบบพนักงาน
5. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
6. เงินช่วยเหลือครอบครัว กรณีพนักงานถึงแก่กรรม
7. เงินกู้ยืมฉุกเฉิน
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ร่วมงานกับรสิกา
กรอกข้อมูลเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา

    ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB (.PDF เท่านั้น)

    Contact our specialist