News & Promotions

คุณได้ เพื่อนได้ ! เพียงแนะนำเพื่อนมาซื้อบ้าน “รสิกา ” รับค่าแนะนำ 30,000 บาท*

เพียงแนะนำเพื่อนมาซื้อบ้าน “รสิกา ” รับค่าแนะนำ 30,000 บาท*

กับ 3 แคมเปญแนะนำ
เฉพาะโครงการ เรสท์ บางใหญ่ , เอเรสท์ แพรกษา และเรสท์ พหลฯ-วัชรพล เท่านั้น !!

1. แคมเปญ MEMBER GET MEMBER

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ หรือค่าแนะนำ

 1. ผู้แนะนำจะได้รับของสมนาคุณหรือค่าแนะนำภายใน 45 วัน นับจากวันที่ลูกค้าใหม่ได้โอนกรรมสิทธิ์แล้ว
 2. ผู้แนะนำจะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านโครงการหมู่บ้านของ “รสิกา พร็อพเพอร์ตี้”
 3. กรณีผู้แนะนำอยู่ในระหว่างขั้นตอนการซื้อ-ขาย ผู้แนะนำจะต้องมีชื่อเป็นผู้ทำสัญญาซื้อ-ขายบ้านในโครงการ “รสิกา พร้อพเพอร์ตี้” เท่านั้น และโอนกรรมสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อย จึงมีสิทธิ์ได้รับขอสมนาคุณหรือค่าแนะนำ
 4. กรณีผู้แนะนำเลือกรับค่าแนะนำ “ผู้แนะนำ” จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 %
 5. เพื่อนที่ท่านแนะนำต้องจองซื้อบ้านภายในวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2566 เท่านั้น
 6. แคมเปญนี้สำหรับผู้แนะนำซื้อโครงการเรสท์ บางใหญ่ , เอเรสท์ แพรกษา และเรสท์ พหลฯ-วัชรพลเท่านั้น
 7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

2. แคมเปญ FRIEND GET FRIEND

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ หรือค่าแนะนำ

 1. ผู้แนะนำต้องลงทะเบียนส่งรายชื่อผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมโครงการ ผ่านลิ้งค์ Google form คลิกเพื่อลงทะเบียน https://forms.gle/U9YVYfuLrYixnvYeA พร้อมระบุ ชื่อ-สกุล , เบอร์โทร และวันที่สนใจเข้าเยี่ยมชม ให้ชัดเจน
 2. ผู้แนะนำจะต้องส่งรายชื่อผู้สนใจที่ท่านต้องการแนะนำ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนเข้าเยี่ยมชมโครงการฯ
 3. ผู้สนใจที่ท่านแนะนำต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยเข้าเยี่ยมชมโครงการหมู่บ้านของ “บริษัท รสิกา พร็อพเพอร์ตี้” มาก่อน
 4. ผู้แนะนำจะได้รับเป็น เช็คตามแคมเปญ Friend Get Friend มูลค่า 30,000 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 5%)
 5. รับเช็คตามแคมเปญ Friend Get Friend มูลค่า 30,000 บาท / การแนะนำผู้สนใจจองซื้อ 1 หลัง
 6. ผู้สนใจที่ท่านแนะนำมาจะต้องจองซื้อบ้านและรับโอนกรรมสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อย ท่านจึงมีสิทธิ์ได้รับของสมนาคุณหรือค่าแนะนำ
 7. ผู้สนใจที่ท่านแนะนำมาจะต้องจองซื้อบ้านของโครงการฯ ภายในวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2566 เท่านั้น และต้องโอนกรรมสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 8. ผู้แนะนำไม่สามารถขอรับสิทธิ์แคมเปญ Friend Get Friend ให้ตนเองได้
 9. ชื่อผู้สนใจที่ท่านแนะนำผ่านการลงทะเบียน Google form และผู้จองซื้อนั้นจะต้องเป็นชื่อเดียวกัน
 10. แคมเปญนี้สำหรับการแนะนำผู้สนใจจองซื้อโครงการเรสท์ บางใหญ่ , เอเรสท์ แพรกษา และเรสท์ พหลฯ-วัชรพลเท่านั้น
 11. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

3. แคมเปญ MAKE A MEMBER

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ หรือค่าแนะนำ

 1. ผู้แนะนำจะได้รับของสมนาคุณหรือค่าแนะนำภายใน 45 วัน นับจากวันที่ลูกค้าใหม่ได้โอนกรรมสิทธิ์แล้ว
 2. ผู้แนะนำอยู่ในระหว่างขั้นตอนการซื้อ-ขาย ผู้แนะนำจะต้องมีชื่อเป็นผู้ทำสัญญาซื้อ-ขาย เท่านั้น และโอนกรรมสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อย จึงมีสิทธิ์ได้รับขอสมนาคุณหรือค่าแนะนำ
 3. กรณีผู้แนะนำเลือกรับค่าแนะนำ “ผู้แนะนำ” จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 %
 4. เพื่อนที่ท่านแนะนำต้องจองซื้อบ้านภายในวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2566 เท่านั้น
 5. แคมเปญนี้สำหรับผู้แนะนำซื้อโครงการเรสท์ บางใหญ่ , เอเรสท์ แพรกษา และเรสท์ พหลฯ-วัชรพลเท่านั้น
 6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

สอบถามเพิ่มเติม
– โครงการเรสท์ บางใหญ่ โทร. 02 449 7500
– โครงการเอเรสท์ แพรกษา โทร. 02 183 8600
หรือ Add line : @rasikaproperty (มี@)

SHARE THIS ARTICLE

Contact our specialist