Promotion

เอเรสท์ แพรกษา โอกาสสุดท้าย! บ้านซีรีย์ใหม่ ดีลดี พรีเซล เริ่ม 4.75 ลบ.*

รายละเอียดโปรโมชั่น

 1. ราคาเริ่ม 4.75 ลบ.* แปล  H227-H230 ราคาและโปรฯ รับได้ที่โครงการฯ เท่านั้น
 2. ส่วนลดสูงสุด 450,000 บ. และฟรีของแถม 8 รายการ เฉพาะแปลงที่ร่วมรายการเท่านั้น
 3. โปรโมชั่นนี้ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน 22 พ.ย. – 31 ธ.ค. 64
 4. โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด
 6. ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง ใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้น รายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 7. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขาย หรือโทร. 061 535 5545

เงื่อนไขการรับโปรโมชั่น Bonus Box

 1. ผู้จองซื้อจะได้รับ “Bonus Box” ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ผู้จองซื้อโอนกรรมสิทธิ์
 2. สิทธิ์การรับ “Bonus Box” จะต้องจองซื้อบ้านแบบ Goodic และ Goodic+ ภายในวันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 64 เท่านั้น
 3. เมื่อทำการจองซื้อเสร็จแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นเป็นส่วนลด หรือของแถม หรือเงินสดได้
 4. กรณีลูกค้าเลือกไม่รับ โปรโมชั่นฯ จะต้องรับเป็นเช็คตามแคมเปญ “Bonus Box” มูลค่า 50,000 บาท ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ผู้จองซื้อโอนกรรมสิทธิ์แล้วเท่านั้น (หัก ณ ที่จ่าย 5%)
 5. กรณีโปรโมชั่น “Bonus Box” ที่ผู้จองซื้อเลือกรับไว้ มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจำหน่าย จะได้รับเป็นสินค้ารุ่นเทียบเท่าทดแทน
 6. ราคาและโปรโมชั่นรับได้ที่โครงการฯ เท่านั้น

เงื่อนไข Unlock LTV กู้เต็ม100%

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารและคุณสมบัติของผู้กู้

SHARE THIS ARTICLE

Rasikaproperty

This error message is only visible to WordPress admins
Error: No posts found.
Contact our specialist