Promotion

เปิดเฟสใหม่ บ้านเล่นระดับ สไตล์นอร์ดิก เริ่ม 3.69 ลบ.*

รายละเอียดโปรโมชั่น 

  1. ราคาเริ่ม 3.69 ลบ.* แปลง G161 ราคาและโปรฯ รับได้ที่โครงการฯ เท่านั้น
  2. ส่วนลดสูงสุด 450,000 บ. และฟรีของแถม 6 รายการ เฉพาะแปลงที่ร่วมรายการเท่านั้น
  3. โปรโมชั่นนี้ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564 
  4. โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด
  6. ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจากสถานที่จริง ใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้น รายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
  7. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขาย หรือโทร. 02 449 7500

SHARE THIS ARTICLE

Contact our specialist