Promotion

ลดเป็นล้าน! หนึ่งเดี่ยวในย่าน บ้านหรู 100 ตร.วา + เรือนรับรอง วิลล่า โนวา เทพารักษ์ เริ่ม 7-10 ลบ.*

รายละเอียดโปรโมชั่น 

1. ลดเป็นล้าน* โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับแปลง D108 ขนาด 100 ตร.ว. + เรือนรับรอง เท่านั้น

2. โปรโมชั่นนี้ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนวันนี้ – 31 ธันวาคม 63 

3. โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด

5. ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง ใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้น รายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

6. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขาย หรือโทร. 02 346 0202

SHARE THIS ARTICLE

Rasikaproperty

Contact our specialist