Promotion

SPECIAL DEAL รับ ON TOP สูงสุด 50,000 บาท*

รายละเอียดโปรโมชั่น :
โปรโมชั่น Special Deal รับ ON TOP สูงสุด 50,000 บาท* เมื่อจองบ้านภายใน วันนี้ – 29 ธ.ค. 63 โดยผู้มีสิทธิ์ได้รับโปรโมชั่นจะต้องเคยลงทะเบียนบนเว็บไซต์โครงการ / เข้าเยี่ยมชมโครงการ หรือติดตาม Line Official Rasika Property เท่านั้น

โครงการที่เข้าร่วมโปรโมชั่น :
• VNT : ส่วนลดสูงสุด 50,000 บาท/แปลง จำกัดเพียง 2 แปลง เท่านั้น
• RSM : ส่วนลดสูงสุด 30,000 บาท/แปลง จำกัดเพียง 2 แปลง เท่านั้น

เงื่อนไขการรับ :
1.ผู้จองซื้อจะได้รับเป็นเช็คของขวัญ “SPECIAL DEAL” ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ผู้จองซื้อโอนกรรมสิทธิ์แล้ว
2.เช็คของขวัญ “SPECIAL DEAL” จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%
3.รับเช็คของขวัญ “SPECIAL DEAL” จะต้องจองภายในวันที่ 3 – 29 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
4.แปลงที่ร่วมแคมเปญ “SPECIAL DEAL” ทั้งหมดนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับแคมเปญ First Walk / ลงทะเบียนออนไลน์ / ซื้อใบจอง ได้
5.แปลงที่ร่วมแคมเปญ “SPECIAL DEAL” จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 31 มีนาคม 2564 เท่านั้น

SHARE THIS ARTICLE

Rasikaproperty

Contact our specialist