Blog

ขายของออนไลน์ กู้ซื้อบ้าน ต้องเตรียมตัวอย่างไร

สำหรับบุคคลที่ประกอบอาชีพแม่ค้าออนไลน์แต่อยากมีบ้าน ไม่ยากอย่างที่คิด ถ้ารู้จักการวางแผนและเตรียมตัวทั้งหลักฐานความพร้อมในการประกอบอาชีพ จัดแจงรายได้ รวมถึงศึกษารูปแบบสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อการอนุมัติกู้เงินซื้อบ้านให้แก่กลุ่มแม่ค้าออนไลน์ได้ง่ายขึ้น มี 3 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

 1. เตรียมเอกสารให้พร้อม
 • ยืนยันการเปิดร้านขายของออนไลน์ ด้วยการพิมพ์หน้าเว็บไซต์หรือเพจของตนเอง
 • จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวช่วยให้ธนาคารพิจารณาการขออนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้น
 • ถ่ายรูปสต็อกสินค้าที่เปิดร้านขายของออนไลน์ทั้งหมด รวมถึงสถานที่เก็บสินค้า
 • ใบสั่งซื้อสินค้ามาขายออนไลน์ แม่ค้าออนไลน์จำเป็นต้องเก็บทุกบิลใบเสร็จ เพื่อใช้เป็นหลักฐานกับทางธนาคาร

2. จัดแจงรายได้ให้ชัดเจนอย่างละเอียด ครบถ้วน

 • เก็บหลักฐานยอดยืนยันการสั่งซื้อสินค้าทั้งหมด หรือที่รู้จักในวงการแม่ค้าออนไลน์ว่า “ยอด CF”
 • รวบรวมใบเสร็จรับเงิน หลักฐานการโอนเงินของลูกค้า แนะนำให้รวบรวมย้อนหลังประมาณ 6 เดือน เนื่องจากแต่ละธนาคารจะขอหลักฐานมากน้อยแตกต่างกัน
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ของทุกธนาคารที่แม่ค้าออนไลน์มี

3. ลิสต์รายชื่อธนาคารที่เอื้อกับแม่ค้าออนไลน์

แม้ว่ากลุ่มแม่ค้าออนไลน์จะจัดเตรียมเอกสารและแจกแจงรายได้ไว้พร้อมแล้ว แต่ก็ยังกังวลในการยื่นหลักฐานต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคาร ซึ่งปัจจุบันหลายธนาคารเริ่มออกแบบสินเชื่อเพื่อเอื้อต่อการทำธุรกิจแม่ค้าออนไลน์ ให้เข้ากับยุคสมัยของการทำธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมไปถึงสินเชื่อบ้านที่ละเว้นข้อจำกัดของแม่ค้าออนไลน์ ดังนี้

สินเชื่อซื้อบ้านใหม่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นรูปแบบสินเชื่อที่ให้ผู้กู้หรือแม่ค้าออนไลน์ได้เลือกดอกเบี้ยและรูปแบบการผ่อนที่เหมาะกับตนเอง โดยให้ระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี และเมื่อรวมระยะผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไขดังนี้

 • แม่ค้าออนไลน์ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 65 ปี
 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ทั้งบัญชีส่วนตัวและบัญชีกิจการ
 • ภาพถ่ายหน้าเพจหรือเว็บไซต์ที่ขายของ
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • เอกสารการเสียภาษี บันทึกรายรับ-รายจ่าย รวมถึงใบเสร็จซื้อ-ขายสินค้าทั้งหมด

สินเชื่อเคหะ ธนาคารออมสิน สานฝันแม่ค้าออนไลน์อยากมีบ้าน ด้วยการให้ระยะเวลาในการกู้เพื่ออยู่อาศัยไม่เกิน 30 ปี แต่หากต้องการกู้เพื่อซื้ออาคาร พาณิชย์หรือทาวน์เฮาส์ประกอบการค้าและอยู่อาศัย จะไม่เกิน 20 ปี โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไขดังนี้

 • แม่ค้าออนไลน์เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกกับธนาคารออมสิน
 • ยื่นหลักฐานความแน่นอนของอาชีพแม่ค้าออนไลน์และรายได้
 • กรณีแม่ค้าออนไลน์ต้องการกู้ร่วม ผู้กู้ร่วมจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร พ่อแม่ หรือพี่น้องพ่อแม่เดียวกัน โดยไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิร่วม

สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อที่อยู่อาศัย (บ้านใหม่ มือสอง หรือแต่งบ้าน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อีกหนึ่งสินเชื่อที่ช่วยให้แม่ค้าออนไลน์สามารถซื้อบ้านในฝันได้ พร้อมรับวงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • แม่ค้าออนไลน์ต้องทำธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • กรณีแม่ค้าออนไลน์ต้องการกู้ร่วม ผู้กู้ร่วมจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ
 • สิทธิพิเศษสำหรับแม่ค้าออนไลน์ ที่มีบัญชีเดินเงินรายได้ธุรกิจกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษปีแรก 0.25%

ขอบคุณข้อมูล : ธนาคารไทยพานิชย์ / ธนาคารออมสิน / ธนาคารกรุงศรี

SHARE THIS ARTICLE

Contact our specialist