Blog

ฮวงจุ้ยดี มีชัยกว่าครึ่ง 5 สิ่ง ที่บ้านควรมี ให้อยู่ดี

หลายคนอาจจะเลือกบ้านตามความต้องการของการอยู่อาศัย พร้อมกับดูฮวงจุ้ยพ่วงไปด้วย เพื่อให้ได้บ้านที่ดี ที่ช่วยเสริมการเป็นอยู่ และการใช้ชีวิต ให้ราบรื่น ซึ่งฮวงจุ้ยบ้านที่ดี มีหลักการไม่ยาก เริ่มกันที่

1. สร้างบนพื้นที่ดินกว้าง และไม่ลึกเกินไป เพื่อความไหลเวียน พลังงานที่ดี

บ้านที่ดีตามหลักฮวงจุ้ย คือ บริเวณที่สามารถเก็บพลังได้ โดยที่ดินที่ดีตามหลักฮวงจุ้ยนั้น ต้องมีจุดรับและเก็บกระแสพลังงานที่ดี เป็นที่ดินที่มีด้านกว้างและไม่ลึกมากจนเกินไป และมีทิศทางองศาที่ไหลเวียนพลังงานได้ดี

2. ฟังก์ชันครบ อยู่แล้วสบาย ช่วยเสริมพลังงานการอยู่อาศัย

หากต้องการความเป็นอยู่ที่ดี พร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ฟังก์ชันภายในบ้านต้องครบ และตอบสนองการอยู่อาศัย เพื่อให้การดำรงชีวิตในแต่ละวัน ราบรื่น เมื่อการเป็นอยู่สบาย ก็จะยิ่งช่วยเสริมพลังบวก

3. แสงแดด และทิศทางลม เพื่อให้บ้านอยู่สบาย

แสงแดดและลมถือเป็นพลังงานสำคัญตามหลักของฮวงจุ้ย ดังนั้น การออกแบบบ้านให้แสงแดดส่องถึงและมีการไหลเวียนลมที่ดีจึงมีความสำคัญ เพราะนอกจากจะทำให้พลังงานไหลเข้ามาสู่ตัวบ้านแล้ว บ้านที่แดดส่องถึงเพียงพอและอากาศไหลเวียนดียังช่วยให้คนในบ้านอยู่สบายได้อีกด้วย ที่ดินสร้างอาคารควรหันหน้าเข้าทางทิศใต้เพื่อรับลมเข้าทางหน้าบ้านโดยตรง อีกทั้งยังไม่โดนแดดมากจนเกินไป

4. เตียงนอน วางถูกที่ และถูกทาง สุขภาพและการพักผ่อนที่ดี

เพราะเตียงนอนคือบริเวณที่มนุษย์ใช้เวลานานที่สุดในแต่ละวัน ตำแหน่งของเตียงนอนจึงมีความสำคัญตามหลักฮวงจุ้ยเป็นอย่างมาก

หลักการในการวางเตียงนอนในบ้านประกอบไปด้วย

  • ห้องนอนห้ามอยู่ตรงกับห้องน้ำหรือบันได
  • ไม่ควรวางเตียงนอนกลางห้องนอน
  • ไม่ควรวางเตียงนอนกลางประตูห้องนอนโดยตรง
  • หัวเตียงควรหันเข้าหากำแพงโดยตรง
  • หัวเตียงไม่ควรผิงพนังด้านที่ิติดประตูห้องนอนหรือห้องน้ำ
  • หัวเตียงไม่ควรผิงพนังต้านที่ติดหน้าต่าง

5. ปลูกต้นไม้ให้ถูกที่ ส่งเสริมความมั่งคั่ง

ต้นไม้สามารถเสริมพลังงานให้แก่บ้านได้อย่างมาก ถ้าหากปลูกให้ถูกต้องตามหลักการ โดยหลักการในการปลูกต้นไม้ในตัวบ้าน คือ

  • ห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นไม้โดนตัวบ้าน
  • ห้ามปลูกต้นไม้บังประตูบ้าน
  • ห้ามปลูกต้นไม้กลางบ้าน
  • ห้ามเก็บต้นไม้ที่ตายแล้วไว้ในบริเวณบ้าน 

5 ข้อนี้ เป็นหลักการเลือกบ้านตามหลักฮวงจุ้ย เล็กๆน้อยๆ ทีเรานำมาเพื่อให้เป็นกรณีศึกษา แต่เหนือสิ่งอื่นใด การเลือกบ้านก็อย่าลืมคำนึงความต้องการของตัวเราเองจริงๆ ด้วยนะคะ เพื่อให้การอยู่อาศัยเป็นไปตามไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่นะคะ

ขอบคุณข้อมูล : blog.ghbank

SHARE THIS ARTICLE

Contact our specialist