Promotion

เรสท์ บางใหญ่ เฟสสุดท้าย ลดเกินล้าน* ราคาพิเศษ เริ่ม 3.99 ลบ.*

รายละเอียดโปรโมชั่น 

  1. เปย์ไม่ยั้ง เฟสสุดท้าย ลดเกินล้าน* พิเศษเริ่ม 3.99 ลบ.*
  2. โปรโมชั่น สําหรับผู้จองซื้อวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566 (ได้รับภายใน 45 วันหลังรับโอนกรรมสิทธิ์)
    – ฟรี ค่าใช้จ่ายวันโอนฯ 3 รายการ*
    – ฟรีแอร์*
  3. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นส่วนลดหรือเงินสดได้
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สําหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขการชําระเงินที่บริษัทฯ กําหนด
  5. ภาพทั้งหมดเป็นภาพจากสถานที่จริงและบรรยากาศจำลอง ใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้น รายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
  6. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานขาย หรือโทร. 02 449 7500 ราคาและโปรฯ รับได้ที่โครงการฯ เท่านั้น

SHARE THIS ARTICLE

Contact our specialist