Promotion

เรสท์ พหลฯ-วัชรพล ดีไซน์ลับ ฉบับคนเมือง เริ่ม 5 – 9 ลบ.*

รายละเอียดโปรโมชั่น 

  1. ดีไซน์ลับ ฉบับคนเมือง เริ่ม 5-9 ลบ.*
  2. โปรโมชั่น สําหรับผู้จองซื้อวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566 (ได้รับภายใน 45 วันหลังรับโอนกรรมสิทธิ์)
    – ฟรีแอร์ *
    – ฟรี : ค่าใช้จ่ายวันโอน 3 รายการ*
  3. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นส่วนลดหรือเงินสดได้
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สําหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขการชําระเงินที่บริษัทฯ กําหนด
  5. ภาพทั้งหมดเป็นภาพจากสถานที่จริงและบรรยากาศจำลอง ใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้น รายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
  6. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานขาย หรือโทร. 081 821 3112 ราคาและโปรฯ รับได้ที่โครงการฯ เท่านั้น

SHARE THIS ARTICLE

Contact our specialist