Promotion

เรสท์ พหลฯ-วัชรพล บ้านสวย ติดสวน* เริ่ม 5 – 9 ลบ.*

รายละเอียดโปรโมชั่น 

 • โปรโมชั่น สําหรับผู้จองซื้อวันที่ 1 เมษายน – 30  มิถุนายน 2567 (ได้รับภายใน 45 วันหลังรับโอนกรรมสิทธิ์)
  • ฟรี : ค่าใช้จ่ายวันโอนฯ 3 รายการ*
  • ฟรีแอร์*
  • ลดเงินจอง,เงินค่าทำสัญญา*
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นส่วนลดหรือเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สําหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขการชําระเงินที่บริษัทฯ กําหนด
 • ภาพทั้งหมดเป็นภาพจากสถานที่จริงและบรรยากาศจำลอง ใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้น รายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานขาย หรือโทร. 081 821 3112 ราคาและโปรฯ รับได้ที่โครงการฯ เท่านั้น

SHARE THIS ARTICLE

Contact our specialist