Promotion

เอเรสท์ แพรกษา บ้านเพดานสูง พร้อมอยู่ เริ่ม 4.69 ลบ.*

รายละเอียดโปรโมชั่น

  1. ราคาเริ่ม 4.69 ลบ.* ราคาและโปรฯ รับได้ที่โครงการฯ เท่านั้น
  2. ส่วนลดสูงสุด 500,000 บ. และฟรีของแถมสูงสุด 20 รายการ เฉพาะแปลงที่ร่วมรายการเท่านั้น
  3. โปรโมชั่นนี้ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน  1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65
  4. โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด
  6. ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง ใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้น รายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขาย หรือโทร. 061 535 5545

เงื่อนไข Unlock LTV กู้เต็ม100%

เเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารและคุณสมบัติของผู้กู้

SHARE THIS ARTICLE

Contact our specialist