Promotion

เอเรสท์ แพรกษา บ้าน 4 นอน 3 จอด ฟรีบิวท์อินทุกหลัง* เริ่ม 4.99 – 10 ลบ.*

รายละเอียดโปรโมชั่น

 • โปรโมชั่น สําหรับผู้จองซื้อวันที่ 1 เมษายน – 30  มิถุนายน 2567  (ได้รับภายใน 45 วันหลังรับโอนกรรมสิทธิ์)
  • ฟรี : ค่าใช้จ่ายวันโอนฯ 3 รายการ *
  • ฟรีแอร์*
  • ลดเงินจอง,เงินค่าทำสัญญา*
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นส่วนลดหรือเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สําหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขการชําระเงินที่บริษัทฯ กําหนด
 • ภาพทั้งหมดเป็นภาพจากสถานที่จริงและบรรยากาศจำลอง ใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้น รายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานขาย หรือโทร. 02 183 8600 ราคาและโปรฯ รับได้ที่โครงการฯ เท่านั้น

SHARE THIS ARTICLE

Contact our specialist