Blog

5 ของต้องห้ามเอาเข้าบ้านวันขึ้นบ้านใหม่

1. อาวุธหรือของมีคม 🔪

เนื่องจากสื่อถึงความแหลมคม อาจจะนำมาซึ่งการทะเลาะเบาะแว้งและเกิดความเสียหายแก่ร่างกายและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัย

2. อัฐิ หรือกระดูกคนตาย ☠️

ไม่ควรนำสิ่งของคนตายเข้ามาในวันแรกของการย้ายบ้านใหม่ เพราะบ้านใหม่ คือ สถานที่อยู่อาศัยของคนเป็น

3. ปฏิทินหรือของเก่าหมดอายุการใช้งาน 📆

เนื่องจากมีความเชื่อว่าเรื่องราวในอดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้ว การนำของเก่าเข้ามาในวันย้ายบ้านจะส่งผลให้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยผูกติดกับอดีตจนไม่สามารถเจริญก้าวหน้าได้

4. ต้นไม้มีหนาม 🌵

ความแหลมคมของหนามต้นไม้ก็เปรียบเสมือนอุปสรรคในชีวิต ซึ่งอาจจะทิ่มแทงผู้อยู่อาศัยให้ได้รับความเจ็บปวดตลอดเวลา

5.เฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องประดับสีดำ 🏴

ถือเป็นของอัปมงคลที่ไม่ควรนำเข้าบ้านในวันแรก เนื่องจากสีดำเป็นสีที่แสดงออกถึงความเศร้าและความหดหู่

#RasikaHome #RasikaProperty #LOVEofLiving

SHARE THIS ARTICLE

Contact our specialist