Blog

7 ข้อควรรู้ ก่อนไปตรวจรับบ้าน

1.ท่องให้ขึ้นใจว่า “บ้านไม่พร้อม ห้ามลงชื่อรับ”

สาเหตุที่เน้นว่า ห้ามลงชื่อรับบ้านถ้าไม่แน่ใจว่างานก่อสร้างบ้านที่ซื้อไว้ดีหรือไม่ ก็เพราะก่อนลงชื่อรับบ้าน อำนาจในการสั่งแก้ไขยังเป็นของท่าน แต่วันใดที่ลงชื่อรับบ้านไปแล้ว อำนาจของท่านจะหมดไปอย่างสิ้นเชิง โครงการบ้านจัดสรรน้อยรายที่รับผิดชอบเข้ามาแก้ไขงานก่อสร้างหลังจากที่ลูกค้าลงชื่อรับบ้านไปแล้ว แม้แต่บริษัทบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ เมื่อลงนามรับบ้านไปแล้ว เจ้าหน้าที่ที่เคยมีท่าทีกระตือรือร้นพร้อมจะช่วยเหลือแก้ปัญหาให้ลูกค้า กลายเป็นคนเฉื่อยชาและไม่สนใจลูกค้าเลย

2.อ่านสัญญา

สิ่งที่ต้องทำก่อนจะไปตรวจรับบ้านคือ ศึกษา “สัญญาจะซื้อจะขาย” ที่ทำไว้กับโครงการฯ และศึกษาข้อมูลในโฆษณาของโครงการฯ ว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้าง โดยเฉพาะผลประโยชน์ที่โครงการฯ ได้สันยิงสัญญาว่าจะให้ลูกค้า ให้จดข้อมูลเหล่านั้นขึ้นมาให้หมด ข้อมูลนี้จะนำมาใช้ประกอบรายงานการตรวจรับบ้าน เป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ซื้อให้มากที่สุดนั่นเอง

3.ไปแต่เช้า

ควรนัดตรวจรับบ้านตั้งแต่ช่วงเช้า เพื่อให้มีเวลาตรวจสอบได้ทั้งวัน ไม่แนะนำให้ตรวจรับบ้านช่วงเย็น ค่ำ หรือกลางคืน เพราะจะมีเวลาตรวจสอบน้อยเกินไป และมีแสงสว่างน้อยเกินไป ทำให้ตรวจสอบหาข้อบกพร่องได้ยาก

4.ยืนยันการนัดหมายก่อน

ต้องนัดหมายกับเจ้าหน้าที่โครงการฯ ให้ชัดเจน แนะนำให้โทรศัพท์ยืนยันก่อนถึงวันตรวจหนึ่งวันเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดแล้วทำให้เสียเวลา ควรแจ้งโครงการฯ เป็นหนังสือยืนยันวันตรวจรับบ้านเลยจะดีที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่ามีคนมาเปิดบ้านให้เราเข้าไปตรวจสอบในวันนั้น

5.เจ้าหน้าที่ไม่ต้อง

ในวันตรวจรับบ้าน ไม่จำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่โครงการฯ เดินติดตามเราตลอดเวลา เจ้าหน้าที่ฯจะอยู่ด้วยหรือไม่ ไม่ใช่เรื่องสำคัญ เพราะรายการตรวจสอบและขอให้แก้ไขนั้น เราต้องเป็นคนทำเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วส่งให้ทางโครงการฯ เองอยู่แล้ว

6.ชวนคนไปช่วย

ควรหาผู้ช่วยไปด้วยอย่างน้อย 1 คน ให้คนหนึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบ ส่วนอีกคนเขียนบันทึกและถ่ายภาพ ไม่ควรเอาเด็กเล็กไปด้วย เพราะไม่สะดวกและสภาพของโครงการฯ ในวันที่ไปตรวจรับมักอยู่ในช่วงที่ยังมีงานก่อสร้าง

7.เช็คบ้านเลขที่

ต้องแน่ใจว่าบ้านที่เราเข้าไปตรวจสอบเป็นหลังเดียวกับที่เราซื้อ โดยดูจากตำแหน่งของบ้านที่แสดงไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายเป็นหลัก ถ้ามีหมายเลขบ้านให้ตรวจสอบกับเอกสารก่อน นี่เป็นเรื่องแรกที่ต้องทำก่อนเริ่มตรวจรับบ้าน เพราะเคยมีเหตุการณ์ที่คนเข้าไปตรวจรับบ้าน สั่งแก้ไข แล้วแก้ไขงาน จนลงชื่อรับบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่าตรวจผิดบ้าน กลายเป็นว่าตรวจบ้านให้คนอื่นไปเสียอย่างนั้น

ขอบคุณข้อมูลจาก : baanlaesuan.com

SHARE THIS ARTICLE

Contact our specialist