วิศวกรประจำโครงการ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
30 January 2024

จำนวน
1 อัตรา

ระดับเงินเดือน
ตามโครงสร้างของบริษัท

หมวดงาน
วิศวกร

จังหวัดที่ปฏิบัติงาน
กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี,สมุทรปราการ

ลักษณะการทำงาน

 1. วางแผนงานและดำเนินงานในโครงการทั้งหมดของบริษัท (การก่อสร้างบ้าน โครงการ)
 2. ตรวจสอบ ควบคุมดูแล การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ในฝ่ายก่อสร้างทั้งหมด ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานโครงการ
 3. ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งหมดในฝ่ายก่อสร้าง ทุกโครงการ
 4. บริหารจัดการงานก่อสร้างของบริษัทฯ ตามมาตรฐานทั้งคุณภาพ เวลาและต้นทุนที่บริษัทฯกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย
 2. อายุ 25 - 45 ปี
 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 4. ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี (อสังหาริมทรัพย์)
 5. มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี อดทน มีไหวพริบดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเยี่ยม
 6. มียานพาหนะ (รถยนต์)

สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม

 1. การรักษาพยาบาลทั่วไป (ประกันสังคม,ประกันสุขภาพกลุ่ม, ตรวจสุขภาพ, ค่ารักษาพยาบาล)
 2. เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)
 3. ทุนการศึกษา
 4. เครื่องแบบพนักงาน
 5. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 6. เงินช่วยเหลือครอบครัว กรณีพนักงานถึงแก่กรรม
 7. เงินกู้ยืมฉุกเฉิน
 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ร่วมงานกับรสิกา
กรอกข้อมูลเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา

  ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB (.PDF เท่านั้น)

  ยินยอมให้บริษัทฯ รวบรวม ใช้ ตรวจสอบ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย กฎหมาย หรือ สามารถดูรายละเอียด นโยบายความเป็นส่วนตัวที่นี่
  Contact our specialist