News

R CARE สะดวกกว่า.. เมื่อนัดหมายล่วงหน้า ก่อนเข้าชมโครงการ


เพื่อความปลอดภัย และป้องกัน ไม่ให้เกิดความแออัดเมื่อเข้าชมโครงการ

สะดวกกว่า..เมื่อนัดหมายล่วงหน้า ก่อนเข้าชมโครงการพร้อมบริการพาเยี่ยมชมแบบ Private Tour

เพียงนัดหมายวันและเวลาเข้าชมโครงการ ผ่านช่องทาง
Inbox : m.me/rasikaproperty
หรือ Line OA : https://bit.ly/3chI2CI (@rasikaproperty)

ทั้งนี้สำนักงานขายยังเปิดให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ตั้งแต่เวลา 9.00 – 18.00 น. พร้อมมาตรการ ทุกโครงการใส่ใจ ปลอดภัย COVID-19 เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกครั้งเมื่อเข้าชมโครงการ

หมายเหตุ : กรณีมีเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อด้วยอยู่แล้ว สามารถทำการนัดหมายได้เลยสอบถามและติดตามเรื่องราวแห่งความสุขได้ที่..
Inbox : m.me/rasikaproperty
Line : @rasikaproperty ( bit.ly/3chI2CI )
Website : https://rasika.co.th/
Instagram : instagram.com/rasikaproperty/
Pinterest : pinterest.com/rasikahome
Youtube : bit.ly/3b64zSK
Tel : 02 319 1564

SHARE THIS ARTICLE

Contact our specialist